Fortrolighedspolitik

OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Denne fortrolighedserklæring giver oplysninger om Skagen Construction ApS behandling af personoplysninger (i det følgende – virksomheden).

Virksomheden anerkender, at beskyttelsen af ​​personoplysninger er vigtig for dets kunder og partnere og andre registrerede (herefter benævnt registrerede) og er forpligtet til at respektere og beskytte privatlivets fred for hver enkelt registreret.

Denne fortrolighedserklæring er rettet til dig, vores kunder og partnere og dine repræsentanter (medarbejdere og andre autoriserede personer, der kommunikerer med virksomheden). Den forklarer og informerer dig om, hvordan personoplysninger behandles, og hvilke rettigheder du og dine repræsentanter har.

Ved behandling af personoplysninger overholder virksomheden alle retsakter, der regulerer beskyttelsen af ​​personoplysninger, instrukser fra de kompetente myndigheder, samt etablerede standarder og procedurer for at sikre, at personoplysninger behandles nøjagtigt, retfærdigt, lovligt, gennemsigtigt og sikkert.

Persondataansvarlig – Skagen Construction ApS, juridisk enhedskode, registreringsadresse: e-mail: infoscc@outlook.dk, tlf. Nej ._ 31196782______________. Virksomheden har udpeget en person, der er ansvarlig for beskyttelse af persondata, som du kan kontakte de angivne kontakter med. Du afgiver personoplysninger til virksomheden på frivillig basis. Virksomheden skal behandle dem for at kunne indgå kontrakter med dig, korrekt opfylde de forpligtelser, der påtages over for dig og andre juridiske forpligtelser. Hvis du ikke afgiver personoplysninger, vil virksomheden ikke være i stand til at afslutte transaktioner med dig og levere andre tjenester, du har brug for.

Mål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger – indgåelse og opfyldelse af kontrakter med kunder, herunder inddrivelse af restancer fra misligholdte kunder (retsgrundlag: behandling er nødvendig for opfyldelse af kontrakten; personoplysninger om repræsentanter, der er bemyndiget til at kommunikere med virksomheden ), obligatorisk bogføring af forretningsdrift (retsgrundlag: Udførelse af juridiske forpligtelser gældende for virksomheden), analyser af forretningsdrift (statistik) (retsgrundlag: Selskabets legitime interesser i at analysere sin forretningsdrift og føre statistik) .

Modtagere af personoplysninger behandlet af Selskabet – Selskabets medarbejdere, samt Selskabets samarbejdspartnere, til hvem vi for at opfylde forpligtelserne over for dig overfører personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af ​​dine ordrer i enkelte tilfælde. I tilfælde, der er foreskrevet af retsakter, leverer virksomheden under opfyldelsen af ​​sine forpligtelser også dine data til de relevante statslige institutioner.

HVORDAN OG HVORFOR VI INDSAMLER OG BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

UAB “Įmonė” kræver dine personlige data, som kan indsamles på følgende måder. Privatlivspolitikken angiver, hvad du kan forvente, når en virksomhed indsamler personlige oplysninger om:

besøgende på webstedet (www.įmone.lt);

personer, der har kontaktet os;

de personer, der har købt vores produkter;

jobkandidater.

Kontakt os

Vores hjemmeside tilbyder flere måder, du kan kontakte os på. Vi modtager, gennemgår og reagerer selv på alle rapporter. For at kontakte os på hjemmesiden skal du give os dit navn, efternavn, telefonnummer, e-mail. Hvis du kontakter os via e-mail, behandler vi følgende data fra din e-mail: Dit navn, efternavn, e-mailadresse og korrespondancetekst. Sådanne data vil blive behandlet som forberedelse til opfyldelse af kontrakten. Hvis du ikke oplyser dine kontaktoplysninger, vil du ikke kunne kontakte dig. Bemærk venligst, at hjemmesiden også kan bruge e-mail. e-mail-sporings- eller blokeringssoftware, og du skal sikre dig, at de e-mails, du sender, ikke indeholder ulovligt indhold. Såfremt ordren opfyldes, opbevares den elektroniske udgave af ordren i overensstemmelse med den fastlagte procedure, og hvis ordren ikke udføres, slettes forespørgselsformular og korrespondance fra virksomhedens e-mail, bortset fra oplysninger, for hvilke andre vilkår er specificeret i privatlivspolitikken eller lovgivningen.

Alle personlige data, du afgiver, når du kommunikerer med os, bruges kun til formålene og til at se beskeder og til at administrere og administrere kommunikationsstrømme. Vi forpligter os til ikke at bruge dine personlige data i nogen publikationer på en sådan måde, at det er muligt at identificere dig uden dit udtrykkelige samtykke. Bemærk venligst, at vi muligvis skal kontakte dig via mail, e-mail. på mail eller telefon. Glem ikke at give os besked om eventuelle ændringer i dine personlige oplysninger.

Vi videregiver normalt ikke dine personlige oplysninger, men for at sikre uafbrudt forretningskontinuitet og korrekt levering af tjenester og levering af varer, videregiver vi oplysninger om dig til vores medarbejdere: administration, ledere, værkfører, hvis det med rimelighed er nødvendigt for disse formål som fastsat. i denne privatlivspolitik. . Under visse omstændigheder kan vi blive bedt om at overføre personoplysninger, når:

  1. vi skal videregive oplysninger i overensstemmelse med loven, herunder når vi skal videregive personoplysninger til skatteadministratoren og de retshåndhævende myndigheder med henblik på forebyggelse og afsløring af kriminalitet;
  2. vi skal videregive personoplysninger i forbindelse med retssager eller med det formål at indhente juridisk rådgivning, eller videregivelse er nødvendig for at fastslå, håndhæve eller forsvare vores rettigheder;
  3. oplysninger skal videregives for at beskytte vores interesser eller andres interesser (for eksempel for at forhindre svindel);
  4. oplysninger skal videregives for at beskytte dine vitale interesser (f.eks. hvis du føler dig utilpas i vores lokaler, og vi skal søge lægehjælp);
  5. Virksomheden skal opbevare de behandlede personoplysninger i ikke længere tid end påkrævet af formålene med databehandlingen eller fastsat ved lov, eller forældelsesfristen for eventuelle krav udløber.

Du har ret til at anmode om, at virksomheden giver adgang til de personoplysninger, du behandler, til at anmode om berigtigelse eller sletning, eller til at begrænse behandlingen af ​​oplysningerne, eller ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​oplysningerne, samt ret til dataportabilitet.

Når Selskabet behandler dine personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Selskabets behandling af personoplysninger vedrørende dig af årsager relateret til din særlige sag.

Retten til at anmode om sletning af data, retten til at begrænse behandlingen af ​​data, retten til dataportabilitet og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​data er ikke absolutte, og loven kan give yderligere betingelser for deres gennemførelse.

Du har ret til at bede os om at slette dine personoplysninger. Bemærk venligst, at vi kun vil være i stand til at efterkomme en sådan anmodning, hvis:

Dine personlige data er ikke længere nødvendige til de formål, som de blev indsamlet til (for eksempel har vi brug for dine personlige data for at svare på dine breve);

  • vi er forbudt ved lov at indsamle, opbevare eller bruge personlige data;
  • Dine personlige data er ikke nødvendige for at etablere, håndhæve eller forsvare et retskrav, såsom i retssager.

Du har ret til at bede os om at begrænse eller undlade at behandle behandlingen af ​​dine personoplysninger:

det tidsrum, der kræves for at fastslå nøjagtigheden af ​​dine personlige data, når du fremsætter påstande om nøjagtigheden af ​​dataene;

når vores indsamling, opbevaring eller brug af dine personlige data er ulovlige, men du beslutter dig for ikke at anmode om sletning af dataene;

  • når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at etablere, opfylde eller forsvare et retskrav;
  • i den periode, der er nødvendig for at afgøre, om vi har et mere væsentligt retsgrundlag til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger, hvis du har udøvet din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger.

Du har ret til at overføre data, som vi har modtaget fra dig med dit samtykke eller til kontraktformål. Hvis du udøver denne ret, overfører vi på din anmodning en kopi af de data, du giver.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger:

  • når vi bruger sådanne data til at beskytte vores legitime interesser, men vi ikke har et større juridisk grundlag for at fortsætte med at bruge dine personlige data;

KLAGER

Du er vigtig for os, og det er vigtigt for os at sikre beskyttelsen af ​​dine personlige data. Vi anvender strenge standarder for indsamling og brug af personlige data. Så vi tager alle klager over brugen af ​​dine personlige data meget alvorligt, og lad os venligst vide om eventuelle problemer med det. Når du kontakter os for at indgive en klage, bruger vi kun dine personoplysninger til at undersøge og besvare din klage og til at vurdere kvaliteten af ​​de tjenester, vi leverer. Når vi modtager en klage over et medlem af vores team, skal vi muligvis oplyse din identitet til denne person. Du kan angive, at du ikke ønsker, at dine personligt identificerbare oplysninger skal videregives, og vi vil bestræbe os på at efterkomme din anmodning. Det er dog ikke altid muligt at behandle en klage anonymt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du også indgive en klage direkte til Statens datatilsyn. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse blev begået

Kontakt os

Potentiale for samarbejde?